لیست قیمت فاکتور

رای دادن به این مورد
(0 رای)

کاتالوگ

سربرگ

کارت ویزیت

پاکت

ست اداری

پوستروتراکت

استند نمایشگاهی

چاپ و رایت cd&dvd

فاکتور

 

چهاررنگA5 سایز(NCR) کاربنلس

220/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

265/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگA4 سایز(NCR) کاربنلس

310/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

370/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگB5 سایز(NCR) کاربنلس

240/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

285/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگB4 سایز(NCR) کاربنلس

380/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

470/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی B5 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز 

130/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

180/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی B4 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

220/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

290/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A5 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

180/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

210/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A4 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

230/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

295/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

 چهاررنگA5 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

210/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

245/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه  

 

چهررنگA4 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

270/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

355/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A5 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

110/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

150/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A4 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

000/230

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

000/295

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکیA5 سایز(NCR) کاربنلس

130/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

180/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

260/000

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

تک رنگ مشکیA4 سایز(NCR) کاربنلس

000/220

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

000/250

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

000/275

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

تک رنگ مشکیB5 سایز(NCR) کاربنلس

150/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

205/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

275/000

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

 کاربنلس(NCR)سایز B4تک رنگ مشکی

240/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

310/000

5 روز کاری

1000 شماره 20دسته

سه نسخه

380/000

5 روز کاری

1000 شماره 40دسته

چهارنسخه 

 
مشاهده 961 مرتبه

نظر بدهید!!!

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.