لیست قیمت ست اداری

منتشر شده در: خدمات صدرا
لیست قیمت انواع فرم ست اداری :
 

ست اداری

قیمت

مشخصات

تحویل

کتان

120 گرم

تحریر

100 گرم

تحریر

80 گرم

پاکت

A4

پاکت

نامه

سربرگ

A6

سربرگ

A5

سربرگ

A4

 

7 روزه

590/000

545/000

490/000

--

1000

عدد

--

2000

عدد

2000

عدد

سری اول

7 روزه

592/000

550/000

490/000

--

1000

عدد

--

--

3000

عدد

سری دوم

7 روزه

640/000

580/000

520/000

1000

عدد

1000

عدد

--

--

1000

عدد

سری سوم

 
 
 

فرم های قالب دار

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

170/000

1000

لیوان کاغذی

طبق راهنما

7 روزه

540/000

5000

 
 
 
 کلیه قیمت ها به تومان می باشد .