بیلبوردها ابزارهای تبلیغاتی بزرگی هستند که در محیط ها و اماکن پر تردد و شلوغ قرار داده می شوند .

حدود هفتاد درصد اطلاعاتی که انسان از محیط پیرامون خود دریافت می کند بوسیله چشم و حس بینایی است .

 

 

 

 

 

5 درس مهم برای تبلیغاتی موثر از دیوید اوگیلوی

 

 

علت استقبال مردم در سال های اخیر از تبلیغات و فضاهای تبلیغاتی چیست؟

 

روشهای موثر تبلیغات

منتشر شده در: مقالات

چرا تبلیغات و هزینه من کار ساز نیست؟

 

صفحه1 از2