مقالات چاپ

چاپ افست

رای دادن به این مورد
(3 رای)
1 نظر

 در این مقاله با چاپ افست و روش های چاپی آن آشنا می شوید.

 

بیلبوردها ابزارهای تبلیغاتی بزرگی هستند که در محیط ها و اماکن پر تردد و شلوغ قرار داده می شوند .

حدود هفتاد درصد اطلاعاتی که انسان از محیط پیرامون خود دریافت می کند بوسیله چشم و حس بینایی است .

 

 

 

 

 

5 درس مهم برای تبلیغاتی موثر از دیوید اوگیلوی